Snippet data - viewing only, no editing possible


Label

Field name

Field value


Sitting_Date

07/03/2013 12:00:00 AM


Sitting_Forum


Snippet Ref No

SnippetRefNo

WRD00500

Selected Quill

SnippetType

7

Saved Quill

SnippetType_C4D


Selected Quill

SnippetType_1

7

Speaker Name

IndxSpeakerName


Business Category

IndxMainHeadCat

Questions

Sub Category

IndxSubTopic

Written Answers

Topic

IndxQHeadTopic

Comhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta

See Also

SeeAlso


Part1

TitlePart1


Part2

TitlePart2


Part3

TitlePart3


Volume

VolumeNo

809

Book No

BookNo

3

Pdf Ref

PdfPageRef

767

Default Business Index

IndexViewCategoryDefault

Questions\Written Answers\Comhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta

3 Part Title Business Index

IndexViewCategoryTitle


Default Topic Index

IndexViewCategoryDefaultSpeaker

Comhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta

3 Part Topic Index

IndexViewCategoryTitleSpeaker


Motion Code

MotionCode


Motion Title

MotionTitle


Stage

MotionStage


Amendment No

MotionAmendmentNo


Bill Code

BillCode


Bill Title

BillTitle


Stage

BillStage


Section

BillSection


Statement Code

StatementCode


Statement Title

StatementTitle


Stage

StatementStage


Hour Indicator

HourIndicator

Not applicable

Procedural Instruction

Procedural_Instruction

No

Debate Adjourned

DebateAdjourned

No

Question Askee

QAskee


Question Asker

QAsker


Question Department

QDept


Question ID

QID


Question Reference

QRef


Question Speaker PID

QSpeakerPID


Question Speaker PID To

QSpeakerPIDTo


Questions Asked

QUESTIONSASKED


Speaker Type

SpeakerType

2

Speaker Name

Senator


Deputy


Minister

Minister for Education and Skills (Deputy Ruairí Quinn)

Witness


Chairman


ViceChairman


ActingChairmanD


ActingChairmanS


Speaker4Display

Speaker4Display

Minister for Education and Skills (Deputy Ruairí Quinn)

Speaker

Speaker


SpeakerPID

SpeakerPID

RuairiQuinn

SpeakerText

SpeakerText

Ruairí Quinn

OriginalUnidSnippet

OriginalUnidSnippet

4B021D4409B4AE1E80257B9E0050B4B7

LastModifiedSnippet

LastModifiedSnippet

04/29/2020 03:34:12 PM

TopicIndex1stCategoryValues

TopicIndex1stCategoryValues

Snippet Contents:

Tá mo chinneadh polasaí déanta agam COGG agus an CNCM a chomhshuí. Chuir mé an Chomh-aireacht ar an eolas faoi seo agus phléigh mé go hiomlán leo é an tSamhain seo caite. Táim cinnte gur fearr a n-éascófar le feidhmiú mholtaí na straitéise 20 Bliain don Ghaeilge 2010-30, de bharr iad a bheith comhshuite, agus ina theannta sin le feidhmiú Acht na Gaeltachta, 2012, agus leis an leasú curaclach atá ar siúl faoi láthair ar an mbunoideachas agus ar an iar-bhunoideachas. Beidh tuilleadh deiseanna ann chun sineirgí a chur ar siúl idir obair COGG de réir mar a ghineann sé acmhainní agus obair na CNCM de réir mar a fhorbraíonn sé curaclaim. Tá a bord, a buiséad agus a lucht foirne féin ag COGG.