Snippet data - viewing only, no editing possible


Label

Field name

Field value


Sitting_Date

05/30/2013 12:00:00 AM


Sitting_Forum


Snippet Ref No

SnippetRefNo

WRA00900

Selected Quill

SnippetType

7

Saved Quill

SnippetType_C4D


Selected Quill

SnippetType_1

7

Speaker Name

IndxSpeakerName


Business Category

IndxMainHeadCat

Questions

Sub Category

IndxSubTopic

Written Answers

Topic

IndxQHeadTopic

Comhairle Aireachta Thuaidh Theas

See Also

SeeAlso


Part1

TitlePart1


Part2

TitlePart2


Part3

TitlePart3


Volume

VolumeNo

805

Book No

BookNo

3

Pdf Ref

PdfPageRef

826

Default Business Index

IndexViewCategoryDefault

Questions\Written Answers\Comhairle Aireachta Thuaidh Theas

3 Part Title Business Index

IndexViewCategoryTitle


Default Topic Index

IndexViewCategoryDefaultSpeaker

Comhairle Aireachta Thuaidh Theas

3 Part Topic Index

IndexViewCategoryTitleSpeaker


Motion Code

MotionCode


Motion Title

MotionTitle


Stage

MotionStage


Amendment No

MotionAmendmentNo


Bill Code

BillCode


Bill Title

BillTitle


Stage

BillStage


Section

BillSection


Statement Code

StatementCode


Statement Title

StatementTitle


Stage

StatementStage


Hour Indicator

HourIndicator

Not applicable

Procedural Instruction

Procedural_Instruction

No

Debate Adjourned

DebateAdjourned

No

Question Askee

QAskee


Question Asker

QAsker


Question Department

QDept


Question ID

QID


Question Reference

QRef


Question Speaker PID

QSpeakerPID


Question Speaker PID To

QSpeakerPIDTo


Questions Asked

QUESTIONSASKED


Speaker Type

SpeakerType

2

Speaker Name

Senator


Deputy


Minister

Minister of State at the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Dinny McGinley)

Witness


Chairman


ViceChairman


ActingChairmanD


ActingChairmanS


Speaker4Display

Speaker4Display

Minister of State at the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Dinny McGinley)

Speaker

Speaker


SpeakerPID

SpeakerPID

DinnyMcGinley

SpeakerText

SpeakerText

Dinny McGinley

OriginalUnidSnippet

OriginalUnidSnippet

AEA0C0B83D6B847380257B7C002EF506

LastModifiedSnippet

LastModifiedSnippet

04/29/2020 09:58:26 AM

TopicIndex1stCategoryValues

TopicIndex1stCategoryValues

Snippet Contents:

Molaim ceisteanna Uimh. 13, 40 agus 42 a fhreagairt le chéile.
Mar is eol do na Teachtaí, cuireann Foras na Gaeilge bunmhaoiniú ar fáil i gcás 19 n-eagraíocht Ghaeilge, lena n-áirítear 12 eagraíocht atá ag feidhmiú go príomha sa dlínse seo agus 7 n-eagraíocht atá ag feidhmiú go príomha ó thuaidh. Le linn 2008, chuir Foras na Gaeilge tús le hathbhreithniú seachtrach ar na heagraíochtaí bunmhaoinithe sa chomhthéacs go raibh 40%, nó €8m, de bhuiséad Fhoras na Gaeilge á chaitheamh ar na heagraíochtaí seo agus go raibh 50% den allúntas sin á chaitheamh ag na heagraíochtaí bunmhaoinithe ar thuarastail amháin. Léirigh an t-athbhreithniú seachtrach neamhéifeachtúlachtaí leis an chóras a bhí i bhfeidhm.
Dá bhrí sin, shocraigh an Chomhairle Aireachta Thuaidh Theas in 2009 gur chóir an t-athbhreithniú a chur i gcrích chun tairbhí suntasacha a bhaint amach maidir le luach ar airgead agus maidir le seachadadh éifeachtach dhualgais reachtúla Fhoras na Gaeilge. Ó shin i leith, tá múnlaí éagsúla maoinithe á mbreithniú ag Foras na Gaeilge i gcomhar leis na heagraíochtaí bunmhaoinithe, le páirtithe leasmhara eile agus leis an phobal i gcoitinne trí na próisis chomhairliúcháin phoiblí a reáchtáladh sa dá dhlínse.
Ní miste a nótáil gur aontaigh an Chomhairle Aireachta síneadh a chur leis na socruithe reatha bunmhaoinithe i rith an ama seo. San am i láthair, tá cinneadh tógtha ag an Chomhairle Aireachta go leanfaidh na socruithe reatha bunmhaoinithe go dtí an 31 Nollaig 2013.
Ag cruinniú den Chomhairle Aireachta ar an 6 Márta 2013, aontaíodh go gcuirfí pleananna chun cinn chun múnla nua maoinithe a thabhairt isteach, ag féachaint do chinneadh críochnaitheach a dhéanamh faoi mhí an Mheithimh 2013 ar a dhéanaí.
Dá réir sin, tá mo Roinn féin agus an Roinn Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta ó thuaidh ag obair go dlúth le Foras na Gaeilge ar mhaithe le moltaí críochnúla a chur faoi bhráid chruinniú den Chomhairle Aireachta atá socraithe don mhí seo chugainn.
Tuigfidh na Teachtaí nach mbeadh sé cuí dom labhairt faoi na himpleachtaí a d'fhéadfadh a bheith ag aon mhúnla nua maoinithe d'eagraíochtaí ar leith, nó do chúrsaí fostaíochta sna heagraíochtaí bunmhaoinithe, go dtí go mbeidh an cheist uile cíortha ag an Chomhairle Aireachta an mhí seo chugainn.