Snippet data - viewing only, no editing possible


Label

Field name

Field value


Sitting_Date

03/13/2013 12:00:00 AM


Sitting_Forum


Snippet Ref No

SnippetRefNo

WRA01700

Selected Quill

SnippetType

7

Saved Quill

SnippetType_C4D


Selected Quill

SnippetType_1

7

Speaker Name

IndxSpeakerName


Business Category

IndxMainHeadCat

Questions

Sub Category

IndxSubTopic

Written Answers

Topic

IndxQHeadTopic

Clár Tacaíochta Teallaigh

See Also

SeeAlso


Part1

TitlePart1


Part2

TitlePart2


Part3

TitlePart3


Volume

VolumeNo

796

Book No

BookNo

2

Pdf Ref

PdfPageRef

543

Default Business Index

IndexViewCategoryDefault

Questions\Written Answers\Clár Tacaíochta Teallaigh

3 Part Title Business Index

IndexViewCategoryTitle


Default Topic Index

IndexViewCategoryDefaultSpeaker

Clár Tacaíochta Teallaigh

3 Part Topic Index

IndexViewCategoryTitleSpeaker


Motion Code

MotionCode


Motion Title

MotionTitle


Stage

MotionStage


Amendment No

MotionAmendmentNo


Bill Code

BillCode


Bill Title

BillTitle


Stage

BillStage


Section

BillSection


Statement Code

StatementCode


Statement Title

StatementTitle


Stage

StatementStage


Hour Indicator

HourIndicator

Not applicable

Procedural Instruction

Procedural_Instruction

No

Debate Adjourned

DebateAdjourned

No

Question Askee

QAskee


Question Asker

QAsker


Question Department

QDept


Question ID

QID


Question Reference

QRef


Question Speaker PID

QSpeakerPID


Question Speaker PID To

QSpeakerPIDTo


Questions Asked

QUESTIONSASKED


Speaker Type

SpeakerType

2

Speaker Name

Senator


Deputy


Minister

Minister of State at the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Dinny McGinley)

Witness


Chairman


ViceChairman


ActingChairmanD


ActingChairmanS


Speaker4Display

Speaker4Display

Minister of State at the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Dinny McGinley)

Speaker

Speaker


SpeakerPID

SpeakerPID

DinnyMcGinley

SpeakerText

SpeakerText

Dinny McGinley

OriginalUnidSnippet

OriginalUnidSnippet

AF974CBFFA3F9CD480257B2D0065D8B8

LastModifiedSnippet

LastModifiedSnippet

02/18/2020 05:15:04 PM

TopicIndex1stCategoryValues

TopicIndex1stCategoryValues

Snippet Contents:

Tá pacáiste tacaíochta á chur ar fáil ag mo Roinn do thuismitheoirí mar cheann de na bearta atá á gcur i bhfeidhm mar chuid den Chlár Tacaíochta Teaghlaigh a sheol mé i mí Aibreáin 2012. Tá sé mar aidhm ag an bpacáiste tacaíochta tacú níos fearr le teaghlaigh Ghaeltachta atá ag súil le páiste agus a dteastaíonn uathu a bpáistí a thógáil le Gaeilge, chomh maith le teaghlaigh Ghaeltachta atá ag tógáil páistí réamhscoile le Gaeilge nó gur mhaith leo a bpáistí réamhscoile a thógáil le Gaeilge. Is ar theaghlaigh de bhunadh na Gaeltachta atá an tionscnamh seo dírithe go príomha, cé go n-aithnítear go bhfuil éileamh ar an bpacáiste tacaíochta chomh maith lasmuigh den Ghaeltacht.
Go nuige seo, tá 639 pacáiste dáilte ar theaghlaigh, lena n-áirítear 173 chuig seoltaí poist sa Ghaeltacht, 450 chuig seoltaí poist eile in Éirinn agus 16 seolta chuig teaghlaigh thar lear. Tá infheistíocht €30,389 déanta go dtí seo sa tionscnamh. Is léir, mar sin, go bhfuil éileamh suntasach ar an bpacáiste agus go bhfuil cuid mhaith den éileamh sin ag teacht ón nGaeltacht.
Níor mhiste a nótáil go bhfuil rath an chláir i ndeireadh báire ag brath ar mhian agus ar thoil an phobail féin. Leanfaidh mo Roinn, i gcomhar leis na páirtithe leasmhara, le gach iarracht is gá a dhéanamh - laistigh de na hacmhainní atá ar fáil – d'fhonn a chinntiú go n-ardaítear feasacht phobal na Gaeltachta faoin gceist agus go spreagfar tuismitheoirí dá réir chun an Ghaeilge a roghnú mar theanga teaghlaigh.