Snippet data - viewing only, no editing possible


Label

Field name

Field value


Sitting_Date

03/13/2013 12:00:00 AM


Sitting_Forum


Snippet Ref No

SnippetRefNo

WRB00400

Selected Quill

SnippetType

7

Saved Quill

SnippetType_C4D


Selected Quill

SnippetType_1

7

Speaker Name

IndxSpeakerName


Business Category

IndxMainHeadCat

Questions

Sub Category

IndxSubTopic

Written Answers

Topic

IndxQHeadTopic

Aonad Pleanála

See Also

SeeAlso


Part1

TitlePart1


Part2

TitlePart2


Part3

TitlePart3


Volume

VolumeNo

796

Book No

BookNo

2

Pdf Ref

PdfPageRef

544

Default Business Index

IndexViewCategoryDefault

Questions\Written Answers\Aonad Pleanála

3 Part Title Business Index

IndexViewCategoryTitle


Default Topic Index

IndexViewCategoryDefaultSpeaker

Aonad Pleanála

3 Part Topic Index

IndexViewCategoryTitleSpeaker


Motion Code

MotionCode


Motion Title

MotionTitle


Stage

MotionStage


Amendment No

MotionAmendmentNo


Bill Code

BillCode


Bill Title

BillTitle


Stage

BillStage


Section

BillSection


Statement Code

StatementCode


Statement Title

StatementTitle


Stage

StatementStage


Hour Indicator

HourIndicator

Not applicable

Procedural Instruction

Procedural_Instruction

No

Debate Adjourned

DebateAdjourned

No

Question Askee

QAskee


Question Asker

QAsker


Question Department

QDept


Question ID

QID


Question Reference

QRef


Question Speaker PID

QSpeakerPID


Question Speaker PID To

QSpeakerPIDTo


Questions Asked

QUESTIONSASKED


Speaker Type

SpeakerType

2

Speaker Name

Senator


Deputy


Minister

Minister of State at the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Dinny McGinley)

Witness


Chairman


ViceChairman


ActingChairmanD


ActingChairmanS


Speaker4Display

Speaker4Display

Minister of State at the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Dinny McGinley)

Speaker

Speaker


SpeakerPID

SpeakerPID

DinnyMcGinley

SpeakerText

SpeakerText

Dinny McGinley

OriginalUnidSnippet

OriginalUnidSnippet

3B7009F360001F6B80257B2D0064F216

LastModifiedSnippet

LastModifiedSnippet

02/18/2020 05:15:05 PM

TopicIndex1stCategoryValues

TopicIndex1stCategoryValues

Snippet Contents:

Glacaim leis go bhfuil an Teachta ag tagairt d'Aonad Pleanála i gcomhthéacs chur i bhfeidhm na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge. Aithnítear sa Straitéis go bhfuil gá le cur chuige céimneach chun bearta éagsúla na Straitéise a chur i gcrích. Dá bhrí sin, tá na struchtúir seo a leanas bunaithe chun cur chuige comhtháite, éifeachtach agus éifeachtúil a chur chun cinn i dtaca le forfheidhmiú na Straitéise:
- Coiste Rialtais ar an nGaeilge agus ar an nGaeltacht, a bhfuil an Taoiseach ina chathaoirleach air, atá ag déanamh maoirseachta ar an dul chun cinn leis an Straitéis;
- Grúpa Oifigeach Sinsearach, atá comhdhéanta d'oifigigh ardleibhéil ó na Ranna ábhartha, atá ag tacú leis an gCoiste Rialtais;
- Grúpa Idir-Rannach, a bhfuil mise, mar Aire Stáit, mar chathaoirleach air, atá ag déanamh comhordaithe ar chur i bhfeidhm na Straitéise;
- Grúpaí oibre ardleibhéil, atá bunaithe le páirtithe leasmhara ar leith, chun dlús a chur le feidhmiú réimsí gnímh éagsúla den Straitéis; agus
- Aonad Straitéise i mo Roinn atá freagrach as pleanáil agus feidhmiú na Straitéise a threorú.
Cé go bhfuil freagracht uileghabhálach ar mo Roinn féin don Straitéis, is i gcomhar le páirtithe leasmhara eile atáthar ag díriú ar an Straitéis a fheidhmiú. Dá bhrí sin, tá na príomhpháirtithe leasmhara, lena n-áirítear na Ranna Rialtais ábhartha, ag tabhairt faoi phleananna forfheidhmithe a ullmhú i ndáil leis na réimsí sonracha gnímh den Straitéis a bhaineann leo. Táthar ag súil go bhfoilseofar na pleananna forfheidhmithe sin i mbliana chomh maith le tuarascáil maidir leis an dul chun cinn atá déanta faoin Straitéis go dáta. Is sa chomhthéacs sin a fhéachfar chuige go mbeidh an phleanáil chomhtháite chuí ar bun i rith an ama chomh fada is a bhaineann sé le cur i bhfeidhm na Straitéise.