Snippet data - viewing only, no editing possible


Label

Field name

Field value


Sitting_Date

02/05/2013 12:00:00 AM


Sitting_Forum


Snippet Ref No

SnippetRefNo

WRW01000

Selected Quill

SnippetType

7

Saved Quill

SnippetType_C4D


Selected Quill

SnippetType_1

7

Speaker Name

IndxSpeakerName


Business Category

IndxMainHeadCat

Questions

Sub Category

IndxSubTopic

Written Answers

Topic

IndxQHeadTopic

Cóiríocht Cúirte

See Also

SeeAlso


Part1

TitlePart1


Part2

TitlePart2


Part3

TitlePart3


Volume

VolumeNo

791

Book No

BookNo

1

Pdf Ref

PdfPageRef

374

Default Business Index

IndexViewCategoryDefault

Questions\Written Answers\Cóiríocht Cúirte

3 Part Title Business Index

IndexViewCategoryTitle


Default Topic Index

IndexViewCategoryDefaultSpeaker

Cóiríocht Cúirte

3 Part Topic Index

IndexViewCategoryTitleSpeaker


Motion Code

MotionCode


Motion Title

MotionTitle


Stage

MotionStage


Amendment No

MotionAmendmentNo


Bill Code

BillCode


Bill Title

BillTitle


Stage

BillStage


Section

BillSection


Statement Code

StatementCode


Statement Title

StatementTitle


Stage

StatementStage


Hour Indicator

HourIndicator

Not applicable

Procedural Instruction

Procedural_Instruction

No

Debate Adjourned

DebateAdjourned

No

Question Askee

QAskee


Question Asker

QAsker


Question Department

QDept


Question ID

QID


Question Reference

QRef


Question Speaker PID

QSpeakerPID


Question Speaker PID To

QSpeakerPIDTo


Questions Asked

QUESTIONSASKED


Speaker Type

SpeakerType

2

Speaker Name

Senator


Deputy


Minister

Minister for Justice and Equality (Deputy Alan Shatter)

Witness


Chairman


ViceChairman


ActingChairmanD


ActingChairmanS


Speaker4Display

Speaker4Display

Minister for Justice and Equality (Deputy Alan Shatter)

Speaker

Speaker


SpeakerPID

SpeakerPID

AlanShatter

SpeakerText

SpeakerText

Alan Shatter

OriginalUnidSnippet

OriginalUnidSnippet

C63235088CF9A61680257B0A00456DC0

LastModifiedSnippet

LastModifiedSnippet

04/28/2020 08:08:35 PM

TopicIndex1stCategoryValues

TopicIndex1stCategoryValues

Snippet Contents:

Mar is eol don Teachta, faoi fhorálacha an Achta um Sheirbhís Chúirteanna, 1998, is í an tSeirbhís Chúirteanna, atá neamhspleách i bhfeidhmiú a feidhmeanna, atá freagrach as bainistiú na gcúirteanna.
Chun cuidiú leis an Teachta, áfach, chuir mé fiosrúcháin á ndéanamh agus tá curtha in iúl dom ag an tSeirbhís Chúirteanna gur chinn an tSeirbhís le gairid an Oifig Chúirte Dúiche i nDeisceart Chonamara (Doire an Fhéich) a dhúnadh. Agus todhchaí na hoifige á breithniú aici, rinne an tSeirbhís roinnt roghanna a bhí ar fáil a mheasúnú ach ní fhéadfadh an tSeirbhís coinneáil na hoifige a chosaint. Dhéileáil an oifig le líon fíorbheag cásanna agus measadh gurbh í an rogha go ndéanfaí í a chónascadh leis an oifig chúirte i nGaillimh an rogha ab inmharthana.
Tuigtear dom go bhfuil comhionann is ball lánaimseartha foirne amháin ag an Oifig, le ball foirne eile ó oifig na Gaillimhe de bhreis air sin 2-3 lá sa tseachtain. Déanann an Bainisteoir Seirbhíse Cúirteanna atá bunaithe in oifig chúirte na Gaillimhe í a bhainistiú. Tá na cláraitheoirí a shuíonn i gcúirt i nDoire an Fhéich ar fostú ag oifig chúirte na Gaillimhe freisin. Tá curtha in iúl dom go ndearnadh breithniú iomlán ar shuíomh Gaeltachta na hoifige agus ar an ngá le seirbhísí a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge don phobal áitiúil. Tá curtha in iúl dom ag an tSeirbhís gur deimhin leis an tSeirbhís go mbeidh Oifig na Gaillimhe in ann seirbhís chuimsitheach a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge do lucht úsáidte cúirte. Cuirtear seirbhísí ar fáil trí mheán na Gaeilge cheana féin in Oifig na Gaillimhe de réir mar is gá. Tuigtear dom go gcuirfidh ball foirne ó Ghaillimh seirbhís theoranta oifige ar fáil i nDoire an Fhéich le linn na laethanta nuair a bheidh an chúirt ina suí. Tá tugtha le fios ag an tSeirbhís go ndéanfar monatóireacht leanúnach air seo go ceann thréimhse trí mhí agus go mbreithneofar ansin an indéanta leanúint ag coinneáil na seirbhíse ar siúl bunaithe ar éileamh.