Snippet data - viewing only, no editing possible


Label

Field name

Field value


Sitting_Date

02/05/2013 12:00:00 AM


Sitting_Forum


Snippet Ref No

SnippetRefNo

WRW00800

Selected Quill

SnippetType

7

Saved Quill

SnippetType_C4D


Selected Quill

SnippetType_1

7

Speaker Name

IndxSpeakerName


Business Category

IndxMainHeadCat

Questions

Sub Category

IndxSubTopic

Written Answers

Topic

IndxQHeadTopic

Cóiríocht Cúirte

See Also

SeeAlso


Part1

TitlePart1


Part2

TitlePart2


Part3

TitlePart3


Volume

VolumeNo

791

Book No

BookNo

1

Pdf Ref

PdfPageRef

373

Default Business Index

IndexViewCategoryDefault

Questions\Written Answers\Cóiríocht Cúirte

3 Part Title Business Index

IndexViewCategoryTitle


Default Topic Index

IndexViewCategoryDefaultSpeaker

Cóiríocht Cúirte

3 Part Topic Index

IndexViewCategoryTitleSpeaker


Motion Code

MotionCode


Motion Title

MotionTitle


Stage

MotionStage


Amendment No

MotionAmendmentNo


Bill Code

BillCode


Bill Title

BillTitle


Stage

BillStage


Section

BillSection


Statement Code

StatementCode


Statement Title

StatementTitle


Stage

StatementStage


Hour Indicator

HourIndicator

Not applicable

Procedural Instruction

Procedural_Instruction

No

Debate Adjourned

DebateAdjourned

No

Question Askee

QAskee


Question Asker

QAsker


Question Department

QDept


Question ID

QID


Question Reference

QRef


Question Speaker PID

QSpeakerPID


Question Speaker PID To

QSpeakerPIDTo


Questions Asked

QUESTIONSASKED


Speaker Type

SpeakerType

2

Speaker Name

Senator


Deputy


Minister

Minister for Justice and Equality (Deputy Alan Shatter)

Witness


Chairman


ViceChairman


ActingChairmanD


ActingChairmanS


Speaker4Display

Speaker4Display

Minister for Justice and Equality (Deputy Alan Shatter)

Speaker

Speaker


SpeakerPID

SpeakerPID

AlanShatter

SpeakerText

SpeakerText

Alan Shatter

OriginalUnidSnippet

OriginalUnidSnippet

021966221234686780257B0A00456CE5

LastModifiedSnippet

LastModifiedSnippet

04/28/2020 08:08:34 PM

TopicIndex1stCategoryValues

TopicIndex1stCategoryValues

Snippet Contents:

I propose to take Questions Nos. 637 and 638 together.
Mar is eol don Teachta, faoi fhorálacha an Achta um Sheirbhís Chúirteanna, 1998, is í an tSeirbhís Chúirteanna atá freagrach as bainistiú na gcúirteanna agus tá an tSeirbhís neamhspleách i bhfeidhmiú a feidhmeanna, ar a n-áirítear cóiríocht a chur ar fáil le haghaidh suíonna cúirte.
Chun cuidiú leis an Teachta, áfach, chuir mé fiosrúcháin á ndéanamh agus tá curtha in iúl dom go bhfuil an tSeirbhís Chúirteanna tar éis bheith ag gabháil d’athbhreithniú ar gach gné dá cuid struchtúr eagrúcháin agus oibríochta ar fud na tíre agus é mar shainchuspóir a chinntiú gur féidir leis an tSeirbhís leanúint uirthi ag coinneáil ag seachadadh seirbhísí cúirte líne tosaí, mar aon le leibhéal cuí seirbhíse, ar lucht úsáidte cúirte. Tuigtear dom nár díríodh go sonrach ar aon ionad cúirte ar leith don phróiseas athbhreithnithe ná go deimhin nach ndearnadh aon ionad cúirte a shaoradh ón bpróiseas. Sa chomhthéacs seo, rinneadh na tithe cúirte i gCill Rónáin, i nDoire an Fhéich agus sa Spidéal a shainaithint mar ionaid ar cheart go ndéanfaí breithniú maidir lena ndúnadh, faoi réir measúnaithe mhionsonraithe agus cás gnó a ullmhú.
Tríd an bpróiseas seo, tá creat ginearálta bunaithe ag an tSeirbhís Chúirteanna a bhfuil measúnú á dhéanamh ar ionaid den chineál sin laistigh de, ag cur san áireamh réimse critéar, ar nós líon na gcásanna, cóngaracht do mhalairt ionaid, staid fhisiceach an fhoirgnimh, cillíní a bheith ar fáil, srl. Cuirtear an tionchar dóchúil ar ghníomhaireachtaí eile Ceartais, ar nós an Gharda Síochána agus Sheirbhís Phríosúin na hÉireann, san áireamh freisin. Rinneadh réimse ionad ar fud an náisiúin a shainaithint san athbhreithniú a bhféadfaí, bunaithe ar na critéir a cuireadh i bhfeidhm, breithniú a dhéanamh maidir lena ndúnadh, faoi réir measúnaithe mhionsonraithe agus cás gnó a ullmhú i leith gach ionaid a sainaithníodh, agus tá tús curtha leis sin anois.
Tá curtha in iúl ag an tSeirbhís Chúirteanna dom go bhfuil próiseas comh-chomhairliúcháin curtha i gcrích i leith Chill Rónáin, Dhoire an Fhéich agus an Spidéil agus cuirfear na tuairimí a léiríodh san áireamh sa phróiseas cinnteoireachta, ar ghnó é sin do Bhord na Seirbhíse Cúirteanna. Tá ráite ag an tSeirbhís Chúirteanna freisin go ndéanfar cás gnó a ullmhú anois agus, má táthar chun a mholadh go ndéanfaí aon cheann de na hionaid thuas a dhúnadh, tabharfar deis eile do na daoine a ndeachthas i gcomhairle leo chun aighneachtaí a dhéanamh agus déanfaidh Bord na Seirbhíse Cúirteanna na haighneachtaí sin a bhreithniú. Is é Bord na Seirbhíse Cúirteanna a dhéanfaidh an cinneadh críochnaitheach.