Snippet data - viewing only, no editing possible


Label

Field name

Field value


Sitting_Date

11/28/2012 12:00:00 AM


Sitting_Forum


Snippet Ref No

SnippetRefNo

WRA01300

Selected Quill

SnippetType

7

Saved Quill

SnippetType_C4D


Selected Quill

SnippetType_1

7

Speaker Name

IndxSpeakerName


Business Category

IndxMainHeadCat

Questions

Sub Category

IndxSubTopic

Written Answers

Topic

IndxQHeadTopic

Forálacha Pinsin

See Also

SeeAlso


Part1

TitlePart1


Part2

TitlePart2


Part3

TitlePart3


Volume

VolumeNo

784

Book No

BookNo

3

Pdf Ref

PdfPageRef

717

Default Business Index

IndexViewCategoryDefault

Questions\Written Answers\Forálacha Pinsin

3 Part Title Business Index

IndexViewCategoryTitle


Default Topic Index

IndexViewCategoryDefaultSpeaker

Forálacha Pinsin

3 Part Topic Index

IndexViewCategoryTitleSpeaker


Motion Code

MotionCode


Motion Title

MotionTitle


Stage

MotionStage


Amendment No

MotionAmendmentNo


Bill Code

BillCode


Bill Title

BillTitle


Stage

BillStage


Section

BillSection


Statement Code

StatementCode


Statement Title

StatementTitle


Stage

StatementStage


Hour Indicator

HourIndicator

Not applicable

Procedural Instruction

Procedural_Instruction

No

Debate Adjourned

DebateAdjourned

No

Question Askee

QAskee


Question Asker

QAsker


Question Department

QDept


Question ID

QID


Question Reference

QRef


Question Speaker PID

QSpeakerPID


Question Speaker PID To

QSpeakerPIDTo


Questions Asked

QUESTIONSASKED


Speaker Type

SpeakerType

2

Speaker Name

Senator


Deputy


Minister

Minister of State at the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Dinny McGinley)

Witness


Chairman


ViceChairman


ActingChairmanD


ActingChairmanS


Speaker4Display

Speaker4Display

Minister of State at the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Dinny McGinley)

Speaker

Speaker


SpeakerPID

SpeakerPID

DinnyMcGinley

SpeakerText

SpeakerText

Dinny McGinley

OriginalUnidSnippet

OriginalUnidSnippet

B90282844C19983680257AC50049E3DA

LastModifiedSnippet

LastModifiedSnippet

05/06/2020 11:32:02 AM

TopicIndex1stCategoryValues

TopicIndex1stCategoryValues

Snippet Contents:

Mar is eol don Teachta, déantar teidlíochtaí aonair pinsin a ríomh trí thagairt do phá an duine agus d'fhad seirbhíse ar an dáta scoir. Tá miondealú de réir réimse luacha na 136 pinsean a íocann Údarás na Gaeltachta faoi láthair i leith iarfhostaithe leagtha amach sa tábla thíos. Féadfaidh an Teachta a nótáil go n-íoctar 16 de na pinsin sin le baintreacha iarfhostaithe.
Luach an phinsin bhliantúil
Líon atá á fháil
0 – 10,000
28
10,001 – 20,000
38
20,001 – 30,000
18
30,001 – 40,000
13
40,001 – 50,000
18
50,001 – 60,000
12
60,001 – 70,000
5
70,001 – 80,000
4
Iomlán
136
Maidir le foireann atá ar scor ó mo Roinnse, is eol don Teachta gur ar Oifig an Phámháistir Ghinearálta atá an fhreagracht maidir le riar agus le híoc pinsean i ndáil le státseirbhísigh atá ar scor.
Mar a chuir mé in iúl don Teach cheana, tá Údarás na Gaeltachta i láthair na huaire ag fostú aturnae atá ar scor ar chonradh deich mí atá le dul in éag ar an 31 Nollaig 2012. €39,438 a bheidh mar chostas foriomlán an chonartha seo. Ní mór a nótáil go raibh iar-Phríomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta fostaithe chomh maith mar Phríomhfheidhmeannach eatramhach ar an gcomhlacht sin ar feadh tréimhse ceithre mhí a dtáinig críoch léi ar an 30 Aibreán 2012 ar chostas €20,916. Tá curtha in iúl dom gur cuireadh an prionsabal lacáiste i bhfeidhm sa dá chás sin.
Níor athfhostaigh Údarás na Gaeltachta ball ar bith foirne de chuid mo Roinnse a chuaigh ar scor, ná ball ar bith foirne ar scor atá ag fáil íocaíochta ó mo Roinnse.