Snippet data - viewing only, no editing possible


Label

Field name

Field value


Sitting_Date

11/28/2012 12:00:00 AM


Sitting_Forum


Snippet Ref No

SnippetRefNo

WRD00800

Selected Quill

SnippetType

7

Saved Quill

SnippetType_C4D


Selected Quill

SnippetType_1

7

Speaker Name

IndxSpeakerName


Business Category

IndxMainHeadCat

Questions

Sub Category

IndxSubTopic

Written Answers

Topic

IndxQHeadTopic

Cíosanna Uas-Athbhreithnithe Amháin

See Also

SeeAlso


Part1

TitlePart1


Part2

TitlePart2


Part3

TitlePart3


Volume

VolumeNo

784

Book No

BookNo

3

Pdf Ref

PdfPageRef

731

Default Business Index

IndexViewCategoryDefault

Questions\Written Answers\Cíosanna Uas-Athbhreithnithe Amháin

3 Part Title Business Index

IndexViewCategoryTitle


Default Topic Index

IndexViewCategoryDefaultSpeaker

Cíosanna Uas-Athbhreithnithe Amháin

3 Part Topic Index

IndexViewCategoryTitleSpeaker


Motion Code

MotionCode


Motion Title

MotionTitle


Stage

MotionStage


Amendment No

MotionAmendmentNo


Bill Code

BillCode


Bill Title

BillTitle


Stage

BillStage


Section

BillSection


Statement Code

StatementCode


Statement Title

StatementTitle


Stage

StatementStage


Hour Indicator

HourIndicator

Not applicable

Procedural Instruction

Procedural_Instruction

No

Debate Adjourned

DebateAdjourned

No

Question Askee

QAskee


Question Asker

QAsker


Question Department

QDept


Question ID

QID


Question Reference

QRef


Question Speaker PID

QSpeakerPID


Question Speaker PID To

QSpeakerPIDTo


Questions Asked

QUESTIONSASKED


Speaker Type

SpeakerType

2

Speaker Name

Senator


Deputy


Minister

Minister of State at the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Dinny McGinley)

Witness


Chairman


ViceChairman


ActingChairmanD


ActingChairmanS


Speaker4Display

Speaker4Display

Minister of State at the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Dinny McGinley)

Speaker

Speaker


SpeakerPID

SpeakerPID

DinnyMcGinley

SpeakerText

SpeakerText

Dinny McGinley

OriginalUnidSnippet

OriginalUnidSnippet

20B276C4BEA4019D80257AC50046DF3E

LastModifiedSnippet

LastModifiedSnippet

05/06/2020 11:32:08 AM

TopicIndex1stCategoryValues

TopicIndex1stCategoryValues

Snippet Contents:

Tá sé curtha in iúl dom ag Údarás na Gaeltachta go bhfuil suas le 600 aonad inligthe ag an eagraíocht sa Ghaeltacht i bpunann maoine substaintiúil atá os cionn 250,000 méadar cearnach. Tá na haonaid seo lonnaithe ar fud na Gaeltachta i seacht gcontae éagsúla. Mar a dúradh i dtuarascáil bhliantúil agus cuntais Údarás na Gaeltachta don bhliain 2011, tá tuairim is 60% dá mhaoin faoi thionóntachtaí gnó agus tionscail. Ós rud é go dtagann deireadh le léasanna ó am go chéile, ní bheadh sé praiticiúil a rá go baileach ag aon am ar leith cén líon léasanna atá faoi réir forálacha cíosa uas-athbhreithnithe amháin.
Tuigtear dom go raibh nós caighdeánach ag Údarás na Gaeltachta go dtí an bhliain 2010 forálacha cíosa uas-athbhreithnithe amháin a chur i léasanna. Tuigtear ón Údarás go bhfuil cúpla céad léas atá ann fós ón am sin le forálacha cíosa uas-athbhreithnithe amháin. Tá na léasanna sin i bhfeidhm ó thréimhse roimh 28 Feabhra 2010, nuair a tugadh isteach an cosc ar ​​fhorálacha cíosa uas-athbhreithnithe amháin faoi alt 132 den Acht um Athchóiriú an Dlí Talún agus Tíolactha 2009.
Cé go bhfuil na léasanna seo fós ann, is fiú a thabhairt faoi deara go bhfuil ról gníomhach forbartha fiontraíochta ag an Údarás agus go mbíonn sé ar a dhícheall ag iarraidh a chliantchomhlachtaí a chothabháil agus a fhorbairt. Clúdaíonn sé seo ceadú fóirdheontais cíosa i gcásanna áirithe, chomh maith le rátaí éagsúla cíosa le haghaidh limistéar éagsúil a thógann san áireamh cíosanna an mhargaidh i gceantair iargúlta. Dá bhrí sin, tuigtear dom go bhfuil cur chuige báúil ag an Údarás i leith a chuid chliantchomhlachtaí laistigh de rialacha an Aontais Eorpaigh agus a scéimeanna féin maidir le cúnamh Stáit.
Tuigtear dom fosta gur cleachtas caighdeánach san Údarás é le roinnt blianta anuas nach gcuirtear aon mhéaduithe cíosa i bhfeidhm nuair a thagann léasanna den chineál sin aníos le hathbhreithniú a dhéanamh orthu.