Snippet data - viewing only, no editing possible


Label

Field name

Field value


Sitting_Date

11/28/2012 12:00:00 AM


Sitting_Forum


Snippet Ref No

SnippetRefNo

WRC01100

Selected Quill

SnippetType

7

Saved Quill

SnippetType_C4D


Selected Quill

SnippetType_1

7

Speaker Name

IndxSpeakerName


Business Category

IndxMainHeadCat

Questions

Sub Category

IndxSubTopic

Written Answers

Topic

IndxQHeadTopic

Comhairle Aireachta Thuaidh-Theas

See Also

SeeAlso


Part1

TitlePart1


Part2

TitlePart2


Part3

TitlePart3


Volume

VolumeNo

784

Book No

BookNo

3

Pdf Ref

PdfPageRef

726

Default Business Index

IndexViewCategoryDefault

Questions\Written Answers\Comhairle Aireachta Thuaidh-Theas

3 Part Title Business Index

IndexViewCategoryTitle


Default Topic Index

IndexViewCategoryDefaultSpeaker

Comhairle Aireachta Thuaidh-Theas

3 Part Topic Index

IndexViewCategoryTitleSpeaker


Motion Code

MotionCode


Motion Title

MotionTitle


Stage

MotionStage


Amendment No

MotionAmendmentNo


Bill Code

BillCode


Bill Title

BillTitle


Stage

BillStage


Section

BillSection


Statement Code

StatementCode


Statement Title

StatementTitle


Stage

StatementStage


Hour Indicator

HourIndicator

Not applicable

Procedural Instruction

Procedural_Instruction

No

Debate Adjourned

DebateAdjourned

No

Question Askee

QAskee


Question Asker

QAsker


Question Department

QDept


Question ID

QID


Question Reference

QRef


Question Speaker PID

QSpeakerPID


Question Speaker PID To

QSpeakerPIDTo


Questions Asked

QUESTIONSASKED


Speaker Type

SpeakerType

2

Speaker Name

Senator


Deputy


Minister

Minister of State at the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Dinny McGinley)

Witness


Chairman


ViceChairman


ActingChairmanD


ActingChairmanS


Speaker4Display

Speaker4Display

Minister of State at the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Dinny McGinley)

Speaker

Speaker


SpeakerPID

SpeakerPID

DinnyMcGinley

SpeakerText

SpeakerText

Dinny McGinley

OriginalUnidSnippet

OriginalUnidSnippet

B0410E371B40489480257AC50044F4EF

LastModifiedSnippet

LastModifiedSnippet

05/06/2020 11:32:06 AM

TopicIndex1stCategoryValues

TopicIndex1stCategoryValues

Snippet Contents:

Tógfaidh mé Ceisteanna Uimh. 28, 53 agus 143 le chéile.
Is é an staid reatha ar athbhreithniú Fhoras na Gaeilge ar a gcuid eagraíochtaí bunmhaoinithe ná gur chuir Foras na Gaeilge cás gnó lena moltaí críochnúla, atá aontaithe ag an mbord, chuig na Ranna urraíochta i mí Dheireadh Fómhair 2012. Tá na moltaí sin á mbreithniú ag mo Roinn agus ag an Roinn Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta ó thuaidh faoi láthair. Táthar ag súil go gcuirfear páipéar fúthu os comhair na Comhairle Aireachta Thuaidh Theas ag an gcéad chruinniú eile ar an 12 Nollaig 2012.
Mar ghníomhaireacht den chomhlacht forfheidhmithe thuaidh theas, An Foras Teanga, tá Foras na Gaeilge freagrach don Chomhairle Aireachta Thuaidh Theas agus urraithe ag mo Roinn féin agus ag an Roinn Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta ó thuaidh.
Cuireadh tús leis an athbhreithniú in 2008 chun an luach is fearr ar airgead a fháil ó na heagraíochtaí bunmhaoinithe. Sa bhliain sin, is amhlaidh go raibh Foras na Gaeilge ag cur 40% dá bhuiséad, is é sin €8m, ar fáil do 19 n-eagraíocht bhunmhaoinithe. Bhí os cionn 50% den bhunmhaoiniú sin á chaitheamh ag na heagraíochtaí ar thuarastail amháin.
Sa chomhthéacs sin, rinne bord Fhoras na Gaeilge cinneadh athbhreithniú seachtrach a dhéanamh ar an mbunmhaoiniú agus thacaigh an Chomhairle Aireachta Thuaidh Theas leis an gcinneadh sin. Cuireadh an t-athbhreithniú seachtrach i gcrích le linn 2009 agus léirigh na torthaí an mhí-éifeacht a bhaineann le seirbhísí a sheachadadh trí 19 eagraíocht do phobal na Gaeilge.
Ó shin i leith, tá mionscagadh agus plé cuimsitheach déanta ar mhúnlaí eile a d'fhéadfaí a chur ar bun in ionad an chórais bhunmhaoinithe. Rinneadh é sin i gcomhairle leis an earnáil bhunmhaoinithe agus le páirtithe leasmhara eile. Bhí próiseas comhairliúcháin poiblí i gceist fosta, ó thuaidh agus ó dheas, agus pléadh an dul chun cinn ag cruinnithe den Chomhairle Aireachta Thuaidh-Theas. San idirlinn, leanadh le bunmhaoiniú eatramhach a chur ar fáil don 19 eagraíocht - socrú atá le bheith i bhfeidhm go dtí 30 Meitheamh 2013.
Tuigfidh na Teachtaí go bhfuil tuilleadh brú tagtha ar an Státchiste idir an dá linn. Sa chomhthéacs sin, tuigtear dom go mbeidh Foras na Gaeilge ag cur beagnach 37%, is é sin €6.5m, ar fáil do na heagraíochtaí bunmhaoinithe i mbliana. As an mbuiséad sin, tuigtear dom go mbeidh 77% á chaitheamh ag na heagraíochtaí bunmhaoinithe ar chostais riaracháin, rud a fhágann nach mbeidh ach 23% den bhuiséad á chaitheamh ar sheirbhísí do phobal na Gaeilge.
Maidir leis na nithe sonracha atá ardaithe sna ceisteanna, tuigfidh na Teachtaí nach mbeadh sé cuí domsa aon eolas breise a thabhairt sa chás seo go dtí go mbeidh plé déanta ar mholtaí críochnúla Fhoras na Gaeilge agus cinneadh tógtha ina leith ag an gComhairle Aireachta Thuaidh Theas.