Snippet data - viewing only, no editing possible


Label

Field name

Field value


Sitting_Date

11/13/2012 12:00:00 AM


Sitting_Forum


Snippet Ref No

SnippetRefNo

WRS04300

Selected Quill

SnippetType

7

Saved Quill

SnippetType_C4D


Selected Quill

SnippetType_1

7

Speaker Name

IndxSpeakerName


Business Category

IndxMainHeadCat

Questions

Sub Category

IndxSubTopic

Written Answers

Topic

IndxQHeadTopic

Deontais Leader

See Also

SeeAlso


Part1

TitlePart1


Part2

TitlePart2


Part3

TitlePart3


Volume

VolumeNo

782

Book No

BookNo

3

Pdf Ref

PdfPageRef

592

Default Business Index

IndexViewCategoryDefault

Questions\Written Answers\Deontais Leader

3 Part Title Business Index

IndexViewCategoryTitle


Default Topic Index

IndexViewCategoryDefaultSpeaker

Deontais Leader

3 Part Topic Index

IndexViewCategoryTitleSpeaker


Motion Code

MotionCode


Motion Title

MotionTitle


Stage

MotionStage


Amendment No

MotionAmendmentNo


Bill Code

BillCode


Bill Title

BillTitle


Stage

BillStage


Section

BillSection


Statement Code

StatementCode


Statement Title

StatementTitle


Stage

StatementStage


Hour Indicator

HourIndicator

Not applicable

Procedural Instruction

Procedural_Instruction

No

Debate Adjourned

DebateAdjourned

No

Question Askee

QAskee


Question Asker

QAsker


Question Department

QDept


Question ID

QID


Question Reference

QRef


Question Speaker PID

QSpeakerPID


Question Speaker PID To

QSpeakerPIDTo


Questions Asked

QUESTIONSASKED


Speaker Type

SpeakerType

2

Speaker Name

Senator


Deputy


Minister

Minister for the Environment, Community and Local Government (Deputy Phil Hogan)

Witness


Chairman


ViceChairman


ActingChairmanD


ActingChairmanS


Speaker4Display

Speaker4Display

Minister for the Environment, Community and Local Government (Deputy Phil Hogan)

Speaker

Speaker


SpeakerPID

SpeakerPID

PhilipHogan

SpeakerText

SpeakerText

Phil Hogan

OriginalUnidSnippet

OriginalUnidSnippet

95B07CBBA08F451780257AB6003ED587

LastModifiedSnippet

LastModifiedSnippet

05/06/2020 11:07:53 AM

TopicIndex1stCategoryValues

TopicIndex1stCategoryValues

Snippet Contents:

Rinneadh Meitheal Forbartha na Gaeltachta (MFG), an grúpa a bhí fostaithe ag mo Roinnse le hAiseanna 3 & 4 (LEADER) den Chlár um Fhorbairt Tuaithe (RDP) i gceantair Ghaeltachta, a leachtú an 7 Meán Fómhair 2011. Tá dul chun cinn á dhéanamh ar bhonn leanúnach maidir leis an bpróiseas lena fhoirceannadh ó thaobh an dlí.
Tá Grúpaí Gnímh Áitiúla i gceantair chóngaracha tíreolaíochta fostaithe le córas eatramhach a chur i bhfeidhm chun íocaíocht deontas le tionscadail a bhí ag céim tosaigh forbartha a éascú. Tá go leor de na comhaid tionscadail seo anois seolta chuig na Grúpaí Gnímh Áitiúla iomchuí atá ag déanamh teagmhála leis na tionscnóirí go díreach chun íocaíocht a éascú nuair is cuí. Tá athbhreithniú iomlán le déanamh ag na Grúpaí Gnímh Áitiúla ar chomhaid tionscadail mar chuid den phróiseas sin agus d’fhéadfadh go nglacfadh sin roinnt ama. Tuigimse, áfach, go bhfuil an próiseas seo go maith chun cinn lena chur ar chumas na nGrúpaí Gnímh Áitiúla éilimh incháilithe ó thionscnóirí tionscadail a phróiseáil le deontais a íoc leo.
I gcomhthéacs sheachadadh Aiseanna 3 & 4 (LEADER) den RDP i gceantair Ghaeltachta ar feadh an chuid eile de thréimhse an chláir, tá réiteach fadtéarmach socraithe i ndáil le ceantair Ghaeltachta Chontae na Gaillimhe, Dhún na nGall, Chiarraí, Chorcaí, Phort Láirge agus na Mí agus tá Grúpaí Áitiúla Gnímh ag obair cheana féin le pobail ar an talamh chun seachadadh cistí RDP a éascú.
Cé go bhfuil córas i bhfeidhm chun aghaidh a thabhairt ar thiomantais atá fós gan íoc i gCo. Mhaigh Eo agus i gceantair Ghaeltachta Iardheisceart Mhaigh Eo tá tuilleadh oibre fós de dhíth chun soláthar a éascú amach anseo sna ceantair eile i gCo. Mhaigh Eo; shamhlóinn go mbeadh réiteach ar sin go luath.