Snippet data - viewing only, no editing possible


Label

Field name

Field value


Sitting_Date

10/25/2012 12:00:00 AM


Sitting_Forum


Snippet Ref No

SnippetRefNo

WRH01500

Selected Quill

SnippetType

7

Saved Quill

SnippetType_C4D


Selected Quill

SnippetType_1

7

Speaker Name

IndxSpeakerName


Business Category

IndxMainHeadCat

Questions

Sub Category

IndxSubTopic

Written Answers

Topic

IndxQHeadTopic

An Caighdeán Oifigiúil

See Also

SeeAlso


Part1

TitlePart1


Part2

TitlePart2


Part3

TitlePart3


Volume

VolumeNo

780

Book No

BookNo

3

Pdf Ref

PdfPageRef

955

Default Business Index

IndexViewCategoryDefault

Questions\Written Answers\An Caighdeán Oifigiúil

3 Part Title Business Index

IndexViewCategoryTitle


Default Topic Index

IndexViewCategoryDefaultSpeaker

An Caighdeán Oifigiúil

3 Part Topic Index

IndexViewCategoryTitleSpeaker


Motion Code

MotionCode


Motion Title

MotionTitle


Stage

MotionStage


Amendment No

MotionAmendmentNo


Bill Code

BillCode


Bill Title

BillTitle


Stage

BillStage


Section

BillSection


Statement Code

StatementCode


Statement Title

StatementTitle


Stage

StatementStage


Hour Indicator

HourIndicator

Not applicable

Procedural Instruction

Procedural_Instruction

No

Debate Adjourned

DebateAdjourned

No

Question Askee

QAskee


Question Asker

QAsker


Question Department

QDept


Question ID

QID


Question Reference

QRef


Question Speaker PID

QSpeakerPID


Question Speaker PID To

QSpeakerPIDTo


Questions Asked

QUESTIONSASKED


Speaker Type

SpeakerType

2

Speaker Name

Senator


Deputy


Minister

Minister of State at the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Dinny McGinley)

Witness


Chairman


ViceChairman


ActingChairmanD


ActingChairmanS


Speaker4Display

Speaker4Display

Minister of State at the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Dinny McGinley)

Speaker

Speaker


SpeakerPID

SpeakerPID

DinnyMcGinley

SpeakerText

SpeakerText

Dinny McGinley

OriginalUnidSnippet

OriginalUnidSnippet

520C040AD188085E80257AA300365E16

LastModifiedSnippet

LastModifiedSnippet

05/06/2020 10:10:53 AM

TopicIndex1stCategoryValues

TopicIndex1stCategoryValues

Snippet Contents:

Tógfaidh mé Ceisteanna Uimhir 119 agus Uimhir 120 le chéile.
Mar is eol don Teachta, foilsíodh an Bille um Choimisiún Thithe an Oireachtais (Leasú), 2012 i mí Mheán Fómhair 2012 chun foráil a dhéanamh maidir le
- leathnú ar ról Choimisiún Thithe an Oireachtais i ndáil le reachtaíocht (lena n-áireofar reachtaíocht phríomha agus reachtaíocht thánaisteach araon) a aistriú; agus
- athbhreithniú tréimhsiúil ar Chaighdeán Oifigiúil na Gaeilge.
Bhí plé sa ghnáth-bhealach ag oifigigh mo Roinne leis na páirtithe leasmhara éagsúla, lena n-áirítear foireann ó Thithe an Oireachtais, i ndáil leis an mBille seo. Is é staid reatha an Bhille ná gur ghlac Seanad Éireann leis ar an 16 Deireadh Fómhair 2012 agus go mbeidh sé ag teacht os comhair an Tí seo go luath.
Maidir leis an gCaighdeán Oifigiúil, déantar foráil sa Bhille maidir le hathbhreithniú tréimhsiúil air ag Coimisiún Thithe an Oireachtais uair amháin gach 7 mbliana ar a laghad. I gcomhthéacs an Bhille, tá torthaí an athbhreithnithe ar an gCaighdeán Oifigiúil, a rinne Coiste Stiúrtha faoi choimirce mo Roinnse in 2010-2011, seolta chuig Tithe an Oireachtais ag mo Roinn, le breithniú go cuí i gcomhthéacs an chéad athbhreithnithe eile ar an gCaighdeán Oifigiúil.