Houses of the Oireachtas

All parliamentary debates are now being published on our new website. The publication of debates on this website will cease in December 2018.

Go to oireachtas.ie

Connolly, Catherine

Tuesday, 12 March 2019

Dáil Éireann Debate
Vol. Nbr.


Ceisteanna ó Cheannairí - Leaders' Questions (Continued)

Tá a fhios agam gurb é scéal an lae inniu an Breatimeacht. Tá an chosúlacht ar an scéal go bhfuil éacht déanta ag an Rialtas agus ag na státseirbhísígh. Tá moladh tuillte acu ach ní mór dom a rá ...More Button

Maidir le mo cheist inniu, le linn díospóireachta maidir leis an mBreatimeacht bhain an Taoiseach úsáid as an meafar go bhfuil na scamaill dhorcha ag teannadh linn. Is maith an rud nach bhfuil s...More Button

Sa chomhthéacs sin ba mhaith liom díriú isteach ar mo chathair agus mo chontae féin. Faraor géar, in ainneoin áilleacht agus rathúlacht na cathrach, tá sí ag fulaingt agus ag tarraingt droch-chá...More Button

Tá cosmhuintir na tíre chun tosaigh orainn agus is í mo cheist dhíreach, shimplí don Tánaiste ná an féidir leis an Tánaiste agus an Rialtas Gaillimh a phiocadh, agus a thógáil mar thogra faoi leith...More Button

Gabhaim buíochas leis an Tánaiste ach is í mo cheist ná an féidir leis an Rialtas Gaillimh a phiocadh mar eiseamláir chun a thaispeáint cad is féidir a dhéanamh le cathair atá sáite i dtranglam trá...More Button

Mar chuid d'fheachtas, shínigh 22,000 duine i nGaillimh píosa páipéir ag impí ar an Rialtas breathnú ar thuarascail féidearthachta maidir le light rail a chur ar fáil mar chuid den réiteach. Bhí a...More Button

An Ghaeilge: Ráitis (Continued)

Fáiltím roimh an deis páirt a ghlacadh sa seisiún seo trí Ghaeilge, ach is mór an trua é go bhfuil gá le seisiún mar seo chun aird a tharraingt ar ár dteanga dúchais. Léiríonn an gá seo go bhfuil ...More Button

Le Breatimeacht i lár an aonaigh, cuireadh Bille na dteangacha oifigiúla (leasú) ar an mhéar fhada. Ní raibh mé ró-shásta leis sin mar Chathaoirleach Chomhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus ...More Button

Tá sé tábhachtach freisin an tAcht Gaeilge sa Tuaisceart a lua. Impím ar an Rialtas tuilleadh a dhéanamh chun dul i bhfeidhm ar Rialtas na Breataine agus ar an DUP maidir leis an gceist seo. Ch...More Button

Ní mór dom a rá freisin go dtugann sé ardú meanman dom Gaeilge a chloisteáil i halla na Dála. Tá an fhoireann an-bháúil, go háirithe na maoir, ach ní leor bá ón bhfoireann chun an teanga a chur ...More Button

Ó thaobh na Gaeltachta de, tá a fhios againn go bhfuil staid reatha na Gaeilge sna Gaeltachaí uilig thar a bheith leochaileach. Níor tháinig an t-eolas sin aniar aduaidh orainn; tá sé le cloiste...More Button

Tá inmharthanacht na nGaeltachtaí fite fuaite le cúrsaí fostaíochta agus eacnamaíochta. Aontaím leis an Aire Stáit go bhfuil Údarás na Gaeltachta thar a bheith tábhachtach. Gan Údarás na Gaelta...More Button

Chomh maith leis sin, tá pleananna teanga faofa ag an Aire Stáit agus tá pleanálaithe teanga ceaptha i gcuid mhór de na Gaeltachtaí. Is rud maith é sin ach ní leor an maoiniú atá á chur ar fáil ...More Button

Ní féidir linn glacadh leis sin. Taobh amuigh den Ghaeltacht tá cúig líonra Gaeilge aitheanta mar phobal Gaeilge a fheidhmíonn trí ghréasáin shóisialta. Tugann an t-aitheantas seo aitheantas chom...More Button

Ó thaobh cúrsaí oideachais de, ní mór dom a admháil go bhfuil dul chun cinn suntasach déanta maidir le polasaí oideachais don Ghaeltacht a foilsíodh breis agus dhá bhliain ó shin anois. Tá a fhi...More Button

Anuas air sin, tá a fhios ag cách gurb é caighdeán Gaeilge na múinteoirí go ginearálta croílár na faidhbe maidir le múineadh na Gaeilge. Tá an fhadhb seo admhaithe go hoscailte ag na hionadaithe...More Button

Ba mhaith liom deireadh a chur le m'óráid le haitheantas a thabhairt do na gníomhairí teanga agus pobail ar fad a théann i mbun feachtasaíochta ar mhaithe le cearta teanga agus daonna a bhaint am...More Button

Mar fhocal scoir, ba mhaith liom ardmholadh a thabhairt do na tuismitheoirí atá ag tógáil clann le Gaeilge ar fud na tíre seo agus iad ag snámh in aghaidh easa chun an Ghaeilge agus an Ghaeltacht...More Button

Visa Data

Asked the Minister for Justice and Equality: the number of spouses and-or family members of international nurses working here awaiting visas; the range of waiting times; and if he will make a statement on the matter.More Button

Magdalen Laundries Report

Asked the Minister for Justice and Equality: the number of applications in respect of an award under the terms of the addendum to the Magdalen restorative justice ex gratia scheme; the number of persons granted an award; the number of persons...More Button

Legislative Measures

Asked the Tánaiste and Minister for Foreign Affairs and Trade: his plans to update the Passports Act 2008; and if he will make a statement on the matter.More Button

Schools Establishment

Asked the Minister for Education and Skills: the proposed location of the new second-level Educate Together school for Galway city; and if he will make a statement on the matter. More Button

Home School Community Liaison Scheme

Asked the Minister for Education and Skills: the estimated amount it would cost in a full year if 75 additional rural co-ordinator posts under the home school liaison services were provided; and if he will make a statement on the matter.More Button

Garda Transport Provision

Asked the Minister for Justice and Equality: if An Garda Síochána has recently put out to tender a contract to supply new marked Garda cars and vans to the fleet; if so, when the new vehicles will come into the fleet; and if he will make a st...More Button

Forensic Science Ireland

Asked the Minister for Justice and Equality: the estimated full-year cost of recruiting two additional forensic anthropologists for Forensic Science Ireland; and if he will make a statement on the matter. More Button

Garda Resources

Asked the Minister for Justice and Equality: the number of new marked and unmarked Garda cars and vans that were attached to the Garda water unit in 2017, 2018 and to date in 2019; the number withdrawn during the same period; and if he will m...More Button

National Drugs Strategy Implementation

Asked the Minister for Health: the degree to which each of the 50 actions of the national drugs strategy has been implemented; the timeline for the implementation of each outstanding action; and if he will make a statement on th...More Button

Horse Racing Ireland

Asked the Minister for Agriculture, Food and the Marine: when he last met the chairperson of an organisation (details supplied); the issues discussed; when he will next meet the chairperson; and if he will make a statement on the matter.More Button

Tourism Ireland Funding

Asked the Minister for Transport, Tourism and Sport: the estimated full year cost of increasing funding to Tourism Ireland by 12.5%; and if he will make a statement on the matter.More Button

Social Welfare Rates

Asked the Minister for Employment Affairs and Social Protection: the estimated full-year cost if the island allowance of €12.70 per week was increased to €15.50 per week; and if she will make a statement on the matter.More Button