Houses of the Oireachtas

All parliamentary debates are now being published on our new website. The publication of debates on this website will cease in December 2018.

Go to oireachtas.ie

 Header Item Order of Business (Continued)
 Header Item An Bille um Fhorbairt Cheathrú 1916, 2015: An Chéad Chéim

Thursday, 1 October 2015

Dáil Éireann Debate
Vol. 891 No. 2

First Page Previous Page Page of 73 Next Page Last Page

(Speaker Continuing)

[The Tánaiste: Information on Frances Fitzgerald Zoom on Frances Fitzgerald] I am quite sure that were the Deputy to bring this matter to the Chairman of the Committee of Public Accounts, Deputy McGuinness, it should be possible, given the urgency the Deputy attaches to the statement he has just made, for the Chairman perhaps to schedule hearings of that committee on the matters raised by the Deputy. I do not wish to comment on any court proceedings as obviously they are a matter for the court. I have been in the University of Limerick many times and know many people who work work and many people who have studied there. As a representative of Limerick and the region, it is important the Deputy acknowledges it is a fine university. If there are issues to be addressed of the kind mentioned by the Deputy, ultimately, it is for the Comptroller and Auditor General and the Committee of Public Accounts. Were the Deputy to approach the Chairman of that committee and explain the urgency of the matter he has raised, the Chairman might be able to facilitate him.

Deputy Ray Butler: Information on Ray Butler Zoom on Ray Butler I wish to raise two items of legislation with the Tánaiste, the first of which is the apprenticeship Bill to provide for protection and responsibilities applying to employers and apprenticeships in light of the introduction of a new apprenticeship. Many Members have done apprenticeships and have seen the exploitation of certain people. Consequently, I seek the Bill's publication. When is this expected? The second Bill is the proceeds of crime (amendment) Bill to strengthen the powers of the Criminal Assets Bureau, CAB, regarding the forfeiting of the proceeds of crime.

The Tánaiste: Information on Joan Burton Zoom on Joan Burton On the apprenticeship Bill, that should be published early next year. In respect of the Criminal Assets Bureau and the proceeds of crime, I understand the discussions with CAB are ongoing with a view to bringing forward legislation that will facilitate more proceeds of crime being made available, in particular, to be used ultimately for the public good.

Deputy Tony McLoughlin: Information on Tony McLoughlin Zoom on Tony McLoughlin I refer to the laws governing both the sale and consumption of alcohol in Ireland. When can Members expect the much anticipated sale of alcohol Bill to be brought before the House for debate? As I am sure the Tánaiste will agree, this Bill will simplify the current licensing laws and, ultimately, will reduce alcohol-related harm among young people, in particular.

The Tánaiste: Information on Joan Burton Zoom on Joan Burton The public health (alcohol) Bill will be introduced this session, while I understand the sale and consumption of alcohol Bill will be some time next year.

Deputy Ciara Conway: Information on Ciara Conway Zoom on Ciara Conway Members welcome the passage of the Marriage Bill through the Houses but prior to its introduction and the constitutional referendum on it, the Oireachtas passed the Children and Family Relationships Act, of which only one section has been commenced. When will the other sections be commenced? I understand it is between both the Department of Children and Youth Affairs and the Department of Justice and Equality but many families have outstanding issues in respect of inter-family adoption that cannot proceed because all the sections of this Act has not been commenced. I ask the Tánaiste to relay the urgency of this issue to her colleagues because many families are in limbo as these sections of this important Act have yet to be commenced.

The Tánaiste: Information on Joan Burton Zoom on Joan Burton I thank Deputy Conway for raising this important issue and will ask the Minister for Children and Youth Affairs when this will be forthcoming. I do not have an answer to hand for the Deputy but it is an important issue for the families and, in particular, for the children concerned.

An Bille um Fhorbairt Cheathrú 1916, 2015: An Chéad Chéim

Deputy Éamon Ó Cuív: Information on Éamon Ó Cuív Zoom on Éamon Ó Cuív Tairgim:

Go gceadófar go dtabharfar isteach Bille ar a bhféadfaidh 1916 Quarter Renewal Limited ceaduithe áirithe a dhéanamh i ndáil le foirgnimh agus áitribh láithreacha nó bheartaithe i Limistéar Cheathrú 1916, do dhéanamh socrú go mbeidh 1916 Quarter Properties Limited ina chuideachta forbartha do Limistéar Cheathrú 1916 agus maidir le fáil éigeantach talún sa limistéar sin aige, d'údarú don Aire Airgeadais airgead a gheobhaidh 1916 Quarter Properties Limited ar iasacht a ráthú, do dhéanamh tuilleadh socruithe i ndáil le 1916 Quarter Renewal Limited agus le 1916 Quarter Properties Limited, agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe comhghaolmhara.

Iarraimse cead an Bille seo a chur faoi bhráid an Tí. Tá súil agam go dtabharfaí an cead sin agus go bhfoilseofar an Bille. Seo an chéad chéim de phróiseas a thabharfadh caomhnú agus buaine do na séadchomharthaí agus na hiarsmaí a bhaineann le tréimhse 1916 agus a chinnteodh go mbeadh aon fhorbairt bhreise a dhéanfaí ar na ceantair seo agus ar na láithreacha seo i dtiúin leis agus tuisceanach don stair agus don tábhacht a bhaineann leis na séadchomharthaí seo go náisiúnta.

  Cuireadh ceist céard iad na háitribh atá i gceist agus ar ndóigh is é an príomháitreabh a luaitear le hÉirí Amach na Cásca 1916 ná Ard-Oifig an Phoist i mBaile Átha Cliath agus an ceantar timpeall uirthi. Ansin tá Sráid an Mhúraigh agus bhí go leor phlé faoi chaomhnú an cheantair sin agus an bhagairt atá ann fós de bharr faillí an Rialtais don cheantar sin agus don cheantar timpeall air. Caithfimid cuimhneamh go raibh a lán foirgnimh éagsúla ar fud na cathrach i seilbh ag na hÓglaigh agus ag Arm Cathartha na hÉireann. Smaoiním, mar shampla, ar an South Dublin Union, áit atá Ospidéal San Séamas anois; ar an monarcha a bhí ag Jacobs; ar Choláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn thuas ar Fhaiche Stiabhna; ar Mhuilte Uí Bheoláin; agus ar láithreacha eile. Ba cheart go mbeadh córas againn, mar atá molta sa mBille seo, leis na háitribh seo ar fad a chaomhnú.

  Tá súil agamsa go mbeidh tacaíocht thraspháirtí don Bhille seo agus go nglacfar leis sa Teach seo gan mhoill. Bheadh súil agam go mbeadh an Rialtas sásta an Bille seo a thógáil in am an Rialtais.

  Tá múnla stuama ag dul leis an mBille seo. Tá sé bunaithe ar an gcur chuige a d'oibrigh i gceantar Bharra an Teampaill i mBaile Átha Cliath. Nuair a bhreathnaímid, mar shampla, ar an gceathrú Titanic i mBéal Feirste, feicimid go n-oibríonn na ceathrúna seo. Sa gcás seo, ó tharla go raibh na háitribh a raibh na hÓglaigh agus an t-Arm Cathartha lonnaithe iontu scaipthe ar fud na cathrach, caithfidh an ceathrú seo a bheith in áiteanna éagsúla ar fud na cathrach le go mbeadh pictiúr iomlán againn ar an Éirí Amach. Cé go raibh Ard-Oifig an Phoist mar an cheanncheathrú bhí láithreacha fíorthábhachtacha eile ag baint leis an Éirí Amach.

  Beimid ag ceiliúradh Éirí Amach na Cásca faoi cheann sé mhí. Tá sé ag druidim an-ghar dúinn anois. Ar ndóigh, tá go leor de na láithreacha a bhí ann in 1916 athraithe go mór ó shin ach sílim féin gur bhealach an-mhaith a bheadh anseo le cinntiú nuair a thiocfas ceiliúradh an dá chéad ar Éirí Amach na Cásca, faoi cheann céad bliain eile, go mbeadh rian na láithreacha seo le feiceáil, go mbeadh gach atá fós ann sa mbliain 2015 ann faoi cheann céad bliain agus nach ndéanfar tuilleadh scriosta nó díobhála do na láithreacha tábhachtacha seo.

  Níl aon cheist ach nach mbeadh Stát ceannasach saor Éireannach ann murach an íobairt a rinne laochra 1916 agus mura mbeadh daoine ann sásta a mbeatha a chur i mbaol ar son na saoirse. Mar is eol dúinn, bhásaigh go leor daoine ar son na saoirse. Sílim féin go bhfuil sé ag dul dóibh siúd anois agus dá gcuimhne go rithfeadh muid an Bille seo agus go ndéanfadh muid cuimhniú ar chuid an-tábhachtach do stair na tíre. Ní hamháin go bhfuil sé tábhachtach do stair na tíre seo, ar ndóigh: ba é an t-Éirí Amach seo a spreag náisiúin ar fud an domhain saoirse a bhaint amach sa gcéad bhliain a lean ón Éirí Amach.

An Leas-Cheann Comhairle: Information on Michael Kitt Zoom on Michael Kitt Is the Bill opposed?

Minister for Finance (Deputy Michael Noonan): Information on Michael Noonan Zoom on Michael Noonan No.

  Question put and agreed to.

An Leas-Cheann Comhairle: Information on Michael Kitt Zoom on Michael Kitt Since this is a Private Members' Bill, Second Stage must, under Standing Orders, be taken in Private Members' time.

Deputy Éamon Ó Cuív: Information on Éamon Ó Cuív Zoom on Éamon Ó Cuív I move: "That the Bill be taken in Private Members' time."

However, I still hope the Government will have the wisdom to see it should be taken in Government time.

  Question put and agreed to.


Last Updated: 12/10/2016 09:11:50 First Page Previous Page Page of 73 Next Page Last Page