Houses of the Oireachtas

All parliamentary debates are now being published on our new website. The publication of debates on this website will cease in December 2018.

Go to oireachtas.ie

Written Answers - Forbairt Labhairt na Gaeilge

Tuesday, 7 February 2012

Dáil Éireann Debate
Vol. 754 No. 3

First Page Previous Page Page of 369 Next Page Last Page

 294.  D’fhiafraighÉamon Ó Cuív Information on Éamon Ó Cuív Zoom on Éamon Ó Cuív  den Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta Information on Jimmy Deenihan Zoom on Jimmy Deenihan  cén costas ina iomláine — briste síos de réir bliana agus costas ama foirne, agus duaiseanna, dearadh ábhair, taisteal, caidreamh poiblí seachtrach, grianghrafadóir, fáiltiú, srl. san áireamh — acaitheadh ar an gcomórtas GLEO de chuid Fhoras na Gaeilge ó cuireadh ar bun é; cé mhéad scoil agus dalta a ghlac páirt ann de réir gach bliana; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina thaobh. [6509/12]

Minister of State at the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Dinny McGinley): Information on Dinny McGinley Zoom on Dinny McGinley Bhunaigh Foras na Gaeilge an scéim GLEO (Gaeilge Labhartha san Earnáil Oideachais) don scoilbhliain 2006/2007 chun aitheantas a thabhairt do shár-chleachtas i leith chur chun cinn na Gaeilge labhartha i mbunscoileanna agus in iarbhunscoileanna ar oileán na hÉireann ina mhúintear trí mheán an Bhéarla. Leasaíodh an scéim ina dhiaidh sin chun aitheantas a thabhairt do scoileanna, seachas do mhúinteoirí. Ós rud é go dtugtar aitheantas faoin scéim do scoileanna, níáirítear líon na ndaltaí sna scoileanna sin faoin scéim.

Tá príomhshonraí na scéime maidir le hollchostais agus rannpháirtithe tugtha sa dá thábla thíos. Ní mór dom a mhíniú don Teachta go dtógfadh sé an iomarca ama agus ionchur foirne chun an t-eolas ar fad atá iarrtha a chur le chéile. Táthar den tuairim nach mbeadh an obair sin ar chóimhéid leis na hacmhainní atá ar fáil. Tuigtear dom ó Fhoras na Gaeilge go ndearnadh athbhreithniú ar an scéim GLEO anuraidh agus, mar thoradh air sin, go mbeidh athruithe áirithe á ndéanamh ar an scéim sula bhfógrófar arís í.

Tábla 1: Costais de réir bliana

GLEO 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Costais tionscadail €16,186.11 €75,678.80 €69,055.78 €106,232.38 €60,125.01 €56,644.89
Áiseanna €50,826.05 €34,566.75 €14,977.38
Ollchaiteachas €16,186.11 €126,504.85 €69,055.78 €140,799.13 €75,102.39 €56,644.89

Tábla 2: Líon na scoileanna agus na mbuaiteoirí

Scoilbhliain 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011
Líon scoileanna 49 44 40 54
Líon buaiteoirí 21 16 12 17


Last Updated: 03/09/2015 14:14:18 First Page Previous Page Page of 369 Next Page Last Page