Houses of the Oireachtas

All parliamentary debates are now being published on our new website. The publication of debates on this website will cease in December 2018.

Go to oireachtas.ie

Written Answers. - An Bóthar R340.

Tuesday, 8 October 1996

Dáil Éireann Debate
Vol. 469 No. 5

First Page Previous Page Page of 182 Next Page Last Page

 137. D'fhiafraighÉamon Ó Cuív Information on Éamon Ó Cuív Zoom on Éamon Ó Cuív  den Aire Comhshaoil Information on Brendan Howlin Zoom on Brendan Howlin  an bhfuil sé i gceist aige aon airgead breise a chur af fáil i mbliana don Bhóthar R340, ó Chill Chiaráin trí Charna go dtí an Sraith Salach, ó na Cistí Struchtúrtha faoin gClár atá ag an Rialtas do bhóithre réigiúnacha agus contae, de bharr dhrochstaid an bhóthair sin; agus an ndéanfaidh sé ráiteas ina thaobh. [17899/96]

Minister for the Environment (Mr. Howlin): Information on Brendan Howlin Zoom on Brendan Howlin Faoín scéim chomh-mhaointe ag an gComhpobal Eorpach do bhóithre neamh-náisiúnta, tá deis ag údaráis áitiúla moltaí do thionscnaimh faoi leith do na bóithre sin a chur chun cinn le haghaidh deontas. Don scéim R340 Scríb-Carna-Sraith Salach, íocadh deontas de £555,000 sa bhliain 1994 agus £281,000 sa bhliain 1995, agus cuireadh £425,000 ar fáil i mbliana. Níl airgead breise ar fáil agam anois chun deontais breise a cur ar fáil i mbliana.

Beidh deis ag Comhairle Chontae na Gaillimh moltaií a dhéanamh le haghaidh deontais don bhliain 1997 don bhóthar seo roimh 18 Deireadh Fómhair 1996.


Last Updated: 16/05/2015 12:56:26 First Page Previous Page Page of 182 Next Page Last Page