Houses of the Oireachtas

All parliamentary debates are now being published on our new website. The publication of debates on this website will cease in December 2018.

Go to oireachtas.ie

Written Answers. - Cumas Gaeilge Múinteoirí.

Thursday, 28 March 1996

Dáil Éireann Debate
Vol. 463 No. 5

First Page Previous Page Page of 110 Next Page Last Page

 72. D'fhiafraighÉamon Ó Cuív Information on Éamon Ó Cuív Zoom on Éamon Ó Cuív  den Aire Oideachais Information on Niamh Bhreathnach Zoom on Niamh Bhreathnach  cé na céimeanna atá glactha aici le cinntiú go mbeidh soláthar múinteoirí le cumas Gaeilge ann le freastal ar riachtanais na nGaelscoileanna; agus an ndéanfaidh sí ráiteas ina thaobh. [4417/96]

Minister for Education (Ms Bhreathnach): Information on Niamh Bhreathnach Zoom on Niamh Bhreathnach Tá mé sásta go gcinntíonn na socruithe maidir leis na cúrsaí oiliúna sna coláistí oideachais go bhfuil go leor múinteoirí leis an gcumas cuí sa Ghaeilge ar fáil chun freastal ar riachtanais na mbunscoileanna i gcoitinne, na Gaelscoileanna san áireamh. Leagann an Páipéar Bán dualgas ar na coláistí oideachais a chinntiú go bhfuil an inniúlacht bhéil chuí ag gach múinteoir bunscoile chun an Ghaeilge a mhúineadh go héifeachtach.


Last Updated: 16/05/2015 17:26:33 First Page Previous Page Page of 110 Next Page Last Page