Houses of the Oireachtas

All parliamentary debates are now being published on our new website. The publication of debates on this website will cease in December 2018.

Go to oireachtas.ie

McHugh, Joe

Tuesday, 10 October 2017

Dáil Éireann Debate
Vol. Nbr.


Business of Dáil

It is proposed, notwithstanding the resolution of the Dáil of 3 October 2017, that in the context of tomorrow's and Thursday's sittings, the Dáil shall sit at 10 a.m. each day and that on Thursday ...More Button

Allocation of Time: Motion

I move:More Button

Imports Data

The data requested by the Deputy is set out in the table.

  It should be noted that the 2017 data covers the period January to July.

  Table A : Imports of...More Button

Maoiniú Údarás na Gaeltachta

Is tríd an bpróiseas meastacháin agus cáináisnéise a dhéantar leithdháileadh ar an soláthar airgid a chuirtear ar fáil ar bhonn bliantúil do mo Roinn ón státchiste agus, go deimhin, do na Ranna Ria...More Button

Ós rud é gur eagraíocht í Údarás na Gaeltachta a bhfuil feidhm neamhspleách aici, tuigfidh an Teachta gur faoin Údarás féin atá sé breithniú a dhéanamh ar chonas an chistíocht a chuirtear ar fáil...More Button

Is féidir a bheith cinnte de go n-aithním go maith an clár oibre fónta atá idir lámha agus beartaithe ag an Údarás agus go leanfaidh mé orm ag déanamh gach iarracht chun tacú le feidhmiú an chlái...More Button

Scéimeanna Tacaíochta

Níorbh fhéidir, san am a bhí ar fáil, na sonraí uile a thabhairt le chéile. Cuirfear freagra ar fáil don Teachta chomh luath agus is féidir.More Button

Irish Language

My Department provides funding towards the following initiatives which are aimed at learning the Irish language:

  Abair.ie

  The ABAIR project, based ...More Button

Foras na Gaeilge, in carrying out its legislative mandate both north and south of the border, provides support, advice and financial assistance to groups who promote the language, including for the...More Button

I propose to take Questions Nos. 261 and 262 together.

  The Deputy may be aware that the language planning process, as set out in Acht na Gaeltachta 2012, has, at its heart, the...More Button