Houses of the Oireachtas

All parliamentary debates are now being published on our new website. The publication of debates on this website will cease in December 2018.

Go to oireachtas.ie

 Header Item Written Answers Nos. 610-612
 Header Item Heritage Council
 Header Item Special Areas of Conservation
 Header Item Údarás na Gaeltachta

Tuesday, 5 March 2019

Dáil Éireann Debate
Vol. 980 No. 4

First Page Previous Page Page of 91 Next Page Last Page

Written Answers Nos. 610-612

Heritage Council

 610. Deputy Sean Sherlock Information on Seán Sherlock Zoom on Seán Sherlock asked the Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht Information on Josepha Madigan Zoom on Josepha Madigan the position regarding the relationship between the Heritage Council and the National Biodiversity Data Centre, DBDC, in view of the announcement of the new biodiversity charter; if the Heritage Council plans to establish a new service level agreement with the NBDC; and if she will make a statement on the matter.  [10501/19]

Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Josepha Madigan): Information on Josepha Madigan Zoom on Josepha Madigan Since its inception, the Heritage Council has invested considerable resources in the establishment and development of the National Biodiversity Data Centre (NBDC). The Council places great value on the work carried out by the NBDC and its staff.

  This work is of national and international significance and helps strengthen our understanding of biodiversity issues and provides valuable data to inform our efforts in tackling the on-going threats to our habitats and species.

  I understand that the Heritage Council is committed to  the  finalisation of  an extension of the existing service level agreement with the NBDC as a matter of priority.   A new service level agreement subsequent to this will be shaped by the outcomes of  a review of its structures and this review will take place during 2019.

  The Heritage Council is fully committed to building on its investment in the NBDC and ensuring its sustainable future.

Special Areas of Conservation

 611. Deputy Brendan Griffin Information on Brendan Griffin Zoom on Brendan Griffin asked the Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht Information on Josepha Madigan Zoom on Josepha Madigan if a farmer (details supplied) will be compensated for the designation of their lands as special areas of conservation; and if she will make a statement on the matter. [10513/19]

Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Josepha Madigan): Information on Josepha Madigan Zoom on Josepha Madigan In accordance with the Wildlife (Amendment) Act 2000 and the European Communities (Birds and Natural Habitats) Regulations 2011, certain activities in sites protected for nature conservation may only be undertaken with my prior consent, as Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht, or with the consent of another public authority, if applicable. Compensation may be payable where a person has been refused consent by me for an activity requiring consent within a protected site that he or she had been undertaking in the five year period prior to the refusal.

My Department have been in contact with the individual referred to in the Deputy's Question and has supplied him with information regarding the procedure for making an application for compensation, where consent has been refused to undertake a prescribed activity in a protected site.

My Department also operates the  National Parks and Wildlife Service Farm Plan Scheme to promote a focused, targeted and innovative approach to farming for habitats and species of conservation concern in some of Ireland’s most important biodiversity areas. The scheme was closed to voluntary applications in April 2010 but a number of bespoke plans are still in place, where there is an overriding conservation imperative and where other national solutions are not provided for.

Údarás na Gaeltachta

 612. D'fhiafraigh Deputy Éamon Ó Cuív Information on Éamon Ó Cuív Zoom on Éamon Ó Cuív den Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta Information on Josepha Madigan Zoom on Josepha Madigan cén chaoi a roinneadh an €500,000 breise a cuireadh ar fáil d’Údarás na Gaeltachta le haghaidh comharchumainn agus eagraíochtaí pobalbhunaithe do 2019; cén méid breise a tugadh do gach eagraíocht faoi leith agus cén bunús a bhí leis an gcinneadh i ngach cás; agus an ndéanfaidh sí ráiteas ina thaobh. [10554/19]

Minister of State at the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht (Deputy Seán Kyne): Information on Seán Kyne Zoom on Seán Kyne Is as an soláthar airgid a chuirtear ar fáil go bliantúil d'Údarás na Gaeltachta faoi fhómhír C7 de Vóta mo Roinne a chuirtear cúnamh ar fáil d’eagraíochtaí pobalbhunaithe agus comharchumainn Ghaeltachta. Ina thaobh sin, ní miste a mheabhrú don Teachta go bhfuil €3.85 milliún curtha ar fáil don Údarás faoin bhfómhír seo do 2019 – sin allúntas reatha breise de €500,000 i mbliana.

  Tuigim go bhfuil buiséad iomlán de €4.225m ceadaithe ag Bord Údarás na Gaeltachta chun maoiniú a dhéanamh ar fheidhmiú Chlár Forbartha Pobail agus Teanga na heagraíochta do 2019. San áireamh sa gclár seo, bíonn soláthar maoinithe bhliantúil d’fhochuideachtaí na heagraíochta Muintearas CTR, Ealaín (na Gaeltachta) CTR agus do Chomhar Naíonraí na Gaeltachta CTR chomh maith le deontais reáchtála na gcomharchumann agus na n-eagraíochtaí forbartha pobail. Ciallaíonn sé seo go bhfuil méadú de €530,000   tagtha ar an mbuiséad atá á chur ar fáil don chlár seo do 2019 agus sonraithe sa tábla thíos.

  Tá briseadh síos ar an leithdháileadh atá déanta ar an mbuiséad de €4.225m atá ceadaithe ag Bord an Údaráis (a fógraíodh go poiblí ar 1 Márta) leagtha amach sna táblaí thíos.

  An Ciste Forbartha Pobail, Forbartha Teanga & Eagraíochtaí Forbartha Pobail 2019

- 2019 Méadú
- Soláthar  
-
Comhar Naíonraí na Gaeltachta CTR 535,000 -
Muintearas CTR 630,000 25,000
Ealaín (na Gaeltachta) CTR 357,000 15,000
Clár um Fhorbairt Pobail Áitiúil (LCDP) 140,000 -
Imeachtaí agus Gníomhaíochtaí Buanaithe Teanga 102,000 -
Forbairt ar Thurasóireacht Chultúrtha 100,000 15,000
Soláthar do bhunú gréasán gteic 35,000 35,000
An Scéim Fiontar Pobail 50,000 2,000
Deontas Reáchtála na nEagras Pobail 2,276,000 438,000
Iomlán €4,225,000 €530,000
Eagras Pobail Soláthar

2018
Soláthar

2019
Dún na nGall    
Comharchumann Oileán Árainn Mhór Teo €90,000 €107,000
Comharchumann Thoraí Teo €90,000 €107,000
Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair Teo. €63,000 €73,500
Comharchumann na nOileán Beag Teo. €32,000 €36,000
Lár Chomhairle Paróiste Gleann Cholm Cille CTR €50,000 €60,500
Céim Aniar CTR €58,000 €66,000
Pobal Eascarrach CTR €38,000 €47,000
Forbairt Eachla CTR €30,000 €48,000
Le bunú – Fánaid * €10,000 €40,000
Iomlán - Dún na nGall   €585,000
Maigh Eo    
Comhlacht Forbartha Áitiúil Acla CTR €73,000 €85,000
Comhar Dún Chaocháin Teo €46,000 €50,000
Comharchumann Forbartha Ionad Deirbhile Eachléim Teo. €52,000 €61,000
Coiste Cultúr Teanga & Forbartha T.M.E Teo €39,000 €59,000
Iomlán - Maigh Eo   €255,000
Gaillimh    
Comhar Caomhán Teo. €90,000 €107,000
Comharchumann Forbartha Árann Teo. €97,000 €107,000
Comharchumann Dhúiche Sheoigheach Teo. €59,000 €69,000
Comharchumann Shailearna Teo. €62,000 €71,000
Comhairle Ceantar na nOileán CTR €52,000 €62,500
Comharchumann Sliogéisc Chonamara Teo** €0 €35,000
Forbairt Chonamara Láir Teo €58,000 €67,500
Comharchumann Mhic Dara Teo. €58,000 €69,000
Comhlacht Forbartha An Spidéil CTR €38,000 €45,000
Forbairt Pobail Mhaigh Cuilinn CTR €38,000 €47,500
Comhlacht Forbartha Inis Meáin CTR €80,000 €104,000
Comhar Chuigéil (Leitir Mealláin) Teo €38,000 €42,000
Iomlán - Gaillimh   €826,500
An Mhí    
Comharchumann Ráth Chairn Teo. €59,000 €68,500
Iomlán – An Mhí   €68,500
Ciarraí    
Comharchumann Forbartha Léith Triúigh Teo. €60,000 €67,500
Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne Teo. €74,000 €86,000
Comhchoiste Ghaeltachtaí Chiarraí Theas CTR*** €61,000 €101,000
Forbairt na Dromada Teo. €49,000 €56,500
Iomlán - Ciarraí   €311,000
Corcaigh    
Comharchumann Chléire Teo. €90,000 €106,000
Comharchumann Forbartha Mhúscraí Teo. €50,000 €60,000
Iomlán - Corcaigh   €166,000
Port Láirge    
Comhlucht Forbartha na Déise CTR €54,000 €64,000
Iomlán – Port Láirge   €64,000


Soláthar Iomlán


€1,838,000


€2,276,000


  *     I 2018 ceadaíodh soláthar le tacú le heagras pobail nua a bhunú le freastal ar cheantar na Gaeltachta Láir i dTír Chonaill agus bunaíodh an comhlacht Forbairt Eachla CTR.

  Tá soláthar de €40,000 ceadaithe anois freisin le tabhairt faoi chéimeanna le heagraíocht forbartha pobail nua a bhunú i bhFánaid agus beidh céimeanna á dtógáil chuige sin in 2019.

  **   Comharchumann Sliogéisc Chonamara Teo. (C.S.C. Teo.) Le roinnt míonna anuas tá athstruchtúrú iomlán déanta ar C.S.C. Teo. agus tá coiste nua tofa le tacaíocht iomlán ó bhaill an Chomharchumainn. Tá plean forbartha curtha le chéile chun sástachta na mbaill agus tá gá le bainisteoir/ Oifigeach Forbartha a fhostú le cuidiú leis an gComharchumann a phleananna forbartha a chur i bhfeidhm. Tá deontas reáchtála €35,000 ceadaithe don gcomharchumann pobail seo atá ag tabhairt deis d’iascairí agus d’fheirmeoirí beaga atá lonnaithe i gceantar tearcfhorbartha breis airgid a shaothrú agus bainistíocht éifeachtach a dhéanamh ar an acmhainn luachmhar seo. Tá forbairt acmhainní mara aitheanta mar chuid lárnach de straitéis forbartha Údarás na Gaeltachta. Sa gcomhthéacs seo beifear ag díriú ar fhorbairt na hacmhainne sliogéisc i gcuan Chill Chiaráin mar chuid thábhachtach agus luachmhar den acmhainn sin.

   **  Comhchoiste Ghaeltachtaí Chiarraí Theas CTR. Anuas ar an soláthar breise atá ar fáil do Chomhchoiste Ghaeltachtaí Chiarraí Theas CTR faoi na critéir thuasluaite, tá maoiniú breise ceadaithe don eagras le tacú le Bainisteoir Tionscnaimh a fhostú le tabhairt faoin chlár oibre atá ag éirí as tuairisc Thascfhórsa Uíbh Ráthaigh agus mar pháirt mhaoiniú ar an dtacaíocht a ceadaíodh le gairid faoin gCiste um Athghiniúint Réigiúnach.

  Maidir leis na deontais  atá ceadaithe  do na nEagrais Forbartha Pobail tuigim go bhfuil méadú buiséid i gceist do gach eagras i 2019 agus  go bhfuil  an soláthar do gach eagras bunaithe ar chlár oibre agus gníomhaíochtaí faoi leith atá agus a bheidh idir lámha ag na heagrais. Cuireadh na méadaithe buiséid i bhfeidhm de réir critéir sonrach ag brath ar chúinsí agus rannpháirtíocht na n-eagras i ngníomhaíochtaí mar seo leanas:

  - Freagrach as ullmhú/feidhmiú pleananna teanga

  - Ag cur scéim pinsin ar fáil do na bainisteoirí

  - Eagras ar Oileán

  - Forbairt ar Thograí Nua

  - Clár Oibre agus Acmhainn Foirne Lánaimseartha a éascú


Last Updated: 15/06/2020 12:11:35 First Page Previous Page Page of 91 Next Page Last Page